GIMNAZJUM

Oferta edukacyjna »


Zapewnia edukację i terapię uczniom niepełnosprawnym, w tym ze sprzężeniami, ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnym intelektualnie w stopniach: lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim. Prowadzimy także nauczanie indywidualne i obejmujemy uczniów zajęciami rewalidacyjnymi- zgodnie z orzeczonymi potrzebami. Nasi uczniowie z zaangażowaniem biorą udział w atrakcyjnych zajęciach technicznych i artystycznych. Nauka w Gimnazjum kończy się egzaminem gimnazjalnym.